Wednesday, July 11, 2012

L1danceFest 2012 - workshop with Maik Riebort

JÁTSZÓTÉR – Kompozíciós és improvizációs workshop Maik Riebort (DE) vezetésével

Szeptember 22-23., 11:00–15:00 / Trafó Stúdió, 1094 Budapest, Liliom u. 41.

Jelentkezés: L1dancelab@gmail.com
A workshop díja: 5.000 HUF

”A játék a természet velejárója, amely kezdetektől befolyásolta a világ alakulását, az anyag elrendeződését, annak élő struktúrákba szerveződését csakúgy, mint az ember társas viselkedését.” (Manfred Egon)

A játék természetes állapot. Mindenki játszik, játékokkal, számítógéppel, gondolatokkal, szabályokkal, másokkal és önmagával. A játékot felfoghatjuk akár a valóság manifesztációjaként is. Az elmúlt 10 évben a játék a performansz kontextusában is megjelent. (Xavier le Roy: „Ön-interjú”, 2001) A kurzus maga is egyfajta játszótér kíván lenni. Improvizációs játékokon és feladatokon kerszetül gyakoroljuk az előadás művészetét és hozunk létre kölcsönös visszajelzéseken alapuló párbeszédet. Hogyan válik a részvétel/interakció kreatív, folyamatosan alakuló beavatkozássá a performansz kontextusában? A résztvevők eszköztárából egy szabad hozzáférésű platformot építünk. Készen állsz rá, hogy játssz, izzadj, reflektálj és előadj?
PLAYGROUND – Compositional and improvisational workshop lead by Maik Riebort (DE)

22-23 September,  11:00–15:00 / Trafó Stúdió, 1094 Budapest, Liliom u. 41.

Sign up: L1dancelab@gmail.com
Workshop fee: 5.000 HUF

"Play is a natural phenomenon, which since the beginning has directed the way of the world, the arrangement of substance, its organization into living structures as well as the social behaviour of man." (Manfred Egon)

Play is a natural state. Everybody plays, with toys, computers, thoughts, rules, others, and themselves. Play can also be understood as an enactment of reality. In the last 10 years playing became an issue in the context of Performance. (Xavier le Roy with „Self-interview”, 2001) This course is designed to be a playground. We investigate improvisational games and scores in order to practice performing and to produce a reflective dialog together. How does the participation/interaction become a creative, changing intervention in a performative context? We will use the open source platform of everybody´s toolbox. Are you ready to play, to sweat, to reflect, to perform?Támogató / Supported by: Goethe Institute Budapest
 

No comments:

Post a Comment